Lille logo icon Personlig coaching

Version i desktop version Version i mobil version

Coaching, terapi og ledelsessparring

Introduktion

Du kan arbejde målrettet med de udfordringer, du møder i livet. Det kan jeg hjælpe dig med.

Måske er det stress, en krise eller ubalance mellem dit arbejde og private liv, du er fastlåst i. Eller du har behov for at sætte skub i din personlige udvikling, måske fordi der er nogle mønstre og problemer i dit liv, der gentager sig. Det kan også være, du har nået et vendepunkt på arbejdet eller privat, som kræver fokus nu og her.

Mit udgangspunkt som coach og terapeut er altid dine behov og din unikke situation. Jeg er din kvalificerede samtalepartner, hvor vi gennem samtalen sætter de rigtige mål for dig - og definerer de indsatser, der skal til for at nå dem.

Læs mere om mig her på hjemmesiden. Du er altid velkommen til at kontakte mig med dine spørgsmål.

Ydelser

Samtalen er min hovedydelse. Det er nuet og din problemstilling, der styrer, hvordan samtalen udvikler sig. I nogle tilfælde får samtalen et terapeutisk præg, fordi der kan være behov for at se tilbage i tiden og bryde mønstre. Andre gange er fokus rettet mod fremtiden, hvor coachingværktøjer er meget effektive. Ledelsessparring er endnu en form, samtalen kan antage. At være leder i dag kræver både indsigt og ofte svære beslutninger i relation til medarbejdere og organisation. Her kan samtalen med den relevante sparring skabe klarhed over situationen.

Jeg tilbyder også gruppeforløb og –coachinger, der typisk handler om samarbejde og opbyggelse af teamidentitet. Jeg afholder workshops, som fx kan være om personligheder og forskelligheder eventuelt med et typologiforløb ud fra Enneagrammet. Endelig holder jeg foredrag, hvor emner f.eks. kan relatere sig til menneskets frie vilje, motivation og den sociale kapital.

Personlig coaching af Katja Rose

Metoder & værktøjer

Jeg arbejder fænomenologisk. Det vil sige, at jeg tager udgangspunkt i det, der opstår i samtalen – i nuet. Der er ikke nogen forudbestemt agenda, vi skal igennem. Dernæst arbejder jeg eksistentielt: Med stor respekt for dig som menneske, støtter jeg dig i dit forløb hos mig, men du er den ansvarlige for dit liv og din udvikling.

Jeg bruger forskellige konkrete teknikker og værktøjer afhængigt af, om vores samtale har karakter af terapi, coaching eller ledelsessparring.

Terapi
Erindringer spiller en stor rolle i et terapeutisk forløb. Det kan være en stor hjælp at tegne et tidslinjeforløb over ens liv med de store hændelser og centrale personer. Derfra kan vi tale og skrive hændelserne igennem. Eller vi kan tage afsæt i de drømme, du har eller har haft i en given periode. For dig er det vigtigt at skabe bevidsthed om dine følelser og mønstre, som kan føre til gode ændringer – såvel små som store i din dagligdag.

Coaching
Livshjulet er et godt værktøj, der viser balancen i ens liv – hvor godt det står til med job, bolig, fritid, helbred, kærligheden mm. Hjulet er på samme tid en konkret vejviser for samtalen og et måleredskab, du senere kan bruge til at evaluere, om du har opnået den ønskede ændring. Future pacing er et andet arbejdsredskab. Her forestiller vi os en fremtidig situation, hvor du har nået dit mål. Du mærker og dyrker glæden, og vi arbejder os derefter baglæns i tiden og kortlægger, hvad der skal til for at nå målet.

Ledelsessparring
En leder skal række ud over sig selv og træffe beslutninger, der berører andre. Det kræver en indsigt i medarbejderne og organisationen. Jeg finder Enneagrammet som redskab meget brugbart, fordi det belyser meget præcist forskellige personlighedstyper. Sparringen har fokus på, hvordan du som leder kan organisere og kommunikere succesfuldt og effektivt til mennesker med vidt forskellige handlemønstre og karaktertræk.

Terapi, ledelsessparring og personlig coaching tilbydes

Klientudtalelser

Tidsbestilling og pris

Du er meget velkommen til at kontakte mig pr. mail eller telefon, hvis du har nogle spørgsmål, eller hvis du er usikker på, om coaching eller terapi er noget for dig.

Kemien mellem dig og en coach/psykolog er meget afgørende for, om du får et godt udbytte. Det er derfor vigtigt, at du som klient føler dig mødt, og at du føler dig godt tilpas hos coachen/psykologen. Jeg vil derfor altid anbefale, at du kommer til en session og på baggrund af denne vurderer, om du har lyst til at fortsætte hos mig.

Du kan bestille tid pr. mail eller telefon, og det er som oftest muligt at få en tid indenfor 2 uger.

Jeg tilbyder tider sen eftermiddag/aften, da jeg ved, at det for mange kan være svært at komme midt på dagen. Typisk har jeg sene tider tirsdage og torsdage.

Prisen er 1250,- pr. session, og en session hos mig varer 60 - 70 minutter ialt. Jeg anvender ofte en del coachingværktøjer undervejs, og det kræver en mere udvidet tidsramme end de 50 - 60 minutter en terapisession typisk varer.

Er du studerende eller arbejdsledig, kan jeg tilbyde dig en session til 1050,-.

Om Mig

Jeg er autoriseret psykolog (aut. cand. psych.), certificeret coach, eksistentiel psykoterapeut og uddannet indenfor Enneagrammet.

Jeg har været selvstændig siden 2001. Mine roller og projekter har været mange: Coach, terapeut, rådgiver i informationspsykologi, underviser og kursusudvikler. Jeg har stor erfaring med mange forskellige virksomheder og organisationer, da jeg også er medudvikler af brugergrænseflader til websites, software og andre applikationer. En vigtig del af dette arbejde er gennemførelse af brugerundersøgelser, interviews, tests m.m. Se eventuelt www.usable.dk for mere information om det informationspsykologiske arbejde.

Fokus på modtagerens situation, afkodning, behov og ønsker er en stor fællesnævner for terapi, coaching og informationspsykologi. Jeg oplever denne tætte sammenhæng mellem mine arbejdsområder som givende, meningsfuld og lærerig.

Katja Rose tilbyder personlig coaching som uddannet psykolog

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte
mig for mere information.


Ring til mig på 40262373
Eller send en mail til mig på
kontakt@katjarose.dk

Jeg har lokale på:
Heartfull Health
Smakkegårdsvej 71C
2820 Gentofte

CVR-nummer 25788184